صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
بانکینو شرکت سبدگردان آسمان
میدان آرژانتین خیابان وزراء، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ۸ فکس:۸۸۱۰۹۸۵۹ شرکت سبدگردان آسمان ۴۱۷۹۳۰۰۰