صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیان دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیان دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیان دانلود