صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينه ها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه های تاسيس معادل شش درهزار(۰.۰۰۶) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ريال با ارائه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزينه های برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه۲ درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
4 کارمزد متولی سالانه ۲.۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال
5 حق‌الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال
6 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
9 هزینه ثبت و نظارت بر صندوق های مختلط سالانه ۰.۰۰۰۰۵ “سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا".

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: ندارد مدير
کارمزد ابطال

الف ) بخش ثابت : ندارد

ب) بخش متغیر:

ب-۱) ۲.۵% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

ب-۲) ۲%  از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز  با تاریخ  صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

ب-۳) ۱.۵%  از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از۳۰ روز با تاریخ  صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

ب-۴) ۱% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز  با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

 ب-۵) ۰.۵% از قیمت ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

 تذکر: ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)

مدير