صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۳۷۷)% (۰.۸۷۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۱.۷۰۹)% (۲.۹۲۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ %۱.۴۰۳ %۲.۲۶۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۴.۷۸۱)% (۷.۹۰۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ %۲.۶۵۶ %۰.۸۵۹
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ %۱۸.۱۶۸ %۷.۵۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ %۳۶۲۱.۳۳۵ %۲۴۷۷.۰۳۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۴۴۱۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%