صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/28 ساعت 14
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/28 ساعت 14
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست