صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/28ساعت 13
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/28ساعت 13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست